Місією історичної програми в Українському католицькому університеті є створення фахового освітньо-наукового середовища для відновлення і формування нових для України дослідницьких напрямів та створення наукових шкіл заради інтеграції історії України в ширший міжнародний академічний та публічний дискурси, зцілення ран минулого й пошуку фахових відповідей на проблеми і виклики сучасного суспільства в категоріях публічної історії.

Серед наших пріоритетів є оволодіння випускниками найсучаснішим науковими методами та різноманітними засобами цифрової гуманітаристики, з метою застосування нових фахових технологій для візуалізації та поширення результатів наукових досліджень та проєктів, пов’язаних із збереженням історичної спадщини. Результатом нашої діяльності має стати підготовка високоосвічених фахівців, які спроможні поширювати наукові знання, бути медіаторами діалогу між наукою і суспільством, Церквою і світським середовищем, та долучатися до пошуку суспільного консенсусу щодо ключових проблем минулого на загальнонаціональному і міжнародному рівнях.

Основу успішного виконання місії складають:

  • Найкращі викладачі-науковці з міжнародним досвідом.
  • Велика увага до класичних та сучасних іноземних мов як засобу реалізації гасла «Ad fontes».
  • Викладання дисциплін англійською мовою.
  • Міжнародні обміни та стажування для викладачів та студентів.
  • Партнерська мережа, яка включає наукові установи та середовища популяризації знань про минуле.