Партнер: історичний факультет Варшавського університету (Польща)

Співкерівниця семінару: проф. Агнєшка Бартошевіч (Варшавський університет) та проф. Тетяна Гошко (УКУ)

Історія цивілізації це в першу чергу історія міст. Місто в Центрально-Східній Європі в добу пізнього середньовіччя та ранньомодерний час асоціюється з поширенням міського самоврядування на засадах німецького права. Але, разом з тим, місто залишається місцем скупчення різних категорій суспільства (патриціат, ремісники, партачі, лихварі, люзні люди, серед яких жебраки, волоцюги, прокажені, баніти, цигани, що часто прирівнювались до волоцюг). Чималу роль в окремих містах відігравала шляхта. У місті сусідили різні етнічні групи (поляки, німці, русини, вірмени, греки, євреї та ін.), кожна з яких плекала свої культурні та релігійні традиції, мала свій окремий спосіб повсякденного життя тощо. Залишаючись осередком розвитку культури, місто ставало розсадником різних епідемій і зараз. Ґендерні студії, історія ідей, уявлень, ментальності, історія соціальних фобій, асоціальної поведінки, насильства (соціальна антропологія), правова свідомість, ідентифікація людиною себе у соціумі і щодо системи влади (політична антропологія), історія повсякдення – кожен із цих аспектів міського життя стає актуальним для сучасних істориків, насамперед тому, що в історіографії в останні десятиліття змінилися акценти. Адже будь-яке історичне дослідження, це не просто відтворення минулих епох, а в першу чергу відображення їх у дзеркалі сучасності. Відтак зрозуміло, що як тільки змінюється наше сьогодення, наша культура, а відповідно, наука, яка є частиною цієї культури, то змінюється і наше уявлення/знання про минуле. Сьогодні дослідницьке поле істориків значно розширюється, погляд дослідника все частіше зупиняється на тому, що ще донедавна вважалося неважливим, у поле зору історичної науки все частіше потрапляє конкретна людина зі своїми болями і переживаннями, уявленнями та інтересами. Актуальними стають не лише міждисциплінарні студії, але і обмін ідеями та напрацюваннями між представниками різних дослідницьких груп та шкіл.

Саме таким майданчиком для дискусій і обміну думками та напрацюваннями має стати українсько-польський науковий семінар «Міста Центрально-Східної Європи в XIV-XVIIст.», який відбувається при співпраці з колегами з Інституту історії Варшавського університету.