Семінар з інтелектуальної історії на історичній програмі гуманітарного факультету діє з 2016 р. і очолює його професор Олександр Зайцев. Інтелектуальна історія розглядається у широкому сенсі – як проблемне поле (напрям) історичних досліджень, що охоплює всі види інтелектуальної діяльності людей у соціальному й культурному контексті певної історичної епохи. За Робертом Дарнтоном, інтелектуальна історія охоплює «історію ідей (вивчення систематичних форм мислення, представлених зазвичай у філософських трактатах), власне інтелектуальну історію (вивчення неформальных видів мислення, стану громадської думки і літературних рухів), соціальну історію ідей (вивчення ідеологій і поширення ідей) і культурну історію (вивчення культури в антропологічному сенсі, що включає вивчення образу світу і колективних mentalites)». Виходячи з такого розуміння, до співпраці запрошуються не лише історики, а й богослови, культурологи, політологи, релігієзнавці, соціологи, філологи, філософи та інших гуманітарії.