У 2022 р. кафедра історії Гуманітарного факультету УКУ започаткувала часопис, який надає перевагу міждисциплінарному підходу та має на меті продемонструвати у публічному просторі можливості УКУ як дослідницького середовища, що у своїх практиках дотримується принципів міждисциплінарної соціальної історії. Ми бачимо часопис як платформу, що має спричинитися до пожвавленню інтелектуальних обмінів між українським та західними середовищами. Український Історичний Огляд / Ukrainian Historical Review надає перевагу висвітленню визначених редакцією тем, що немов вписують українську історію у європейський контекст, через зіставлення досвідів різних дослідницьких середовищ. Тож часопис приділяє чималу увагу англомовному контенту, а заразом запрошує до співпраці вчених, які можуть опублікувати свої матеріали польською, німецькою, французькою, іспанською мовами.

Перший випуск присвячено двом темам: компаративному висвітленню механізмів створення образу діяча всесвітнього масштабу у історіографічних традиціях країн Східної Європи (на прикладі Наполеона); феномену релігійного Просвітництва на унійному пограниччі Європи.

Друге число стосуватиметься до питань: цивілізаційного трактування російсько-українських відносин; онтології дослідження міського простору; історії харчових практик у ранньомодерну добу.

Часопис виходитиме у форматі щорічника й передбачає дотримання таких наукових стандартів як: оригінальність авторських текстів, анонімне рецензування, наукове й лінґвістичне редагування, заходи з запобігання плагіату.

Щиро сподіваємося, що часопис припаде до вподоби читачам, які цікавиться сучасними інтелектуальними тенденціями у гуманітаристиці. Тому заохочуємо поширити цю інформацію серед Ваших колег!

Нижче подаємо лінк для ознайомлення з першим числом часопису:

https://uhr.ucu.edu.ua/

Редакція Українського Історичного Огляду / Ukrainian Historical Review