"Ресурси, економічний розвиток та нерівність в історичній перспективі"

Мета ініціативи полягає в інституціоналізації дослідження, викладанні економічної та бізнесової історії в Українському католицькому університеті та створенні спільноти, покликаної обговорювати наукові результати в цих царинах і сприяти їхньому опублікуванню у впливових фахових виданнях. Нас цікавлять тексти, безпосередньо або опосередковано пов’язані з проблемою розподілу ресурсів, економічного розвитку, соціальної нерівності та стійкого розвитку в історичній перспективі. Ми зосереджуємо увагу на Україні, а також державних утвореннях, до яких раніше належали її сучасні території, як-от Річ Посполита, Австро-Угорщина, Російська імперія та СРСР. Ми також відкриті до обговорення текстів, написаних на матеріалах інших країн і регіонів, якщо вони допоможуть краще зрозуміти історію економічного розвитку в Україні.

Сталий розвиток становить стратегічну національну мету нашої держави. Українська влада намагається розв’язати це питання відтоді, як Україна стала незалежною країною, однак воно й досі залишається актуальним. Ми вважаємо, що економічна історія як дисципліна на межі економіки, історії, політології, бізнесу й управління може наблизити нас до розв’язання зазначеної проблеми. Спираючись на український і міжнародний досвід, економічні історики здатні сприяти кращому розумінню інституційних обмежень, можливостей економічного розвитку та сталого використання ресурсів.

Однак українські економічні історики загалом слабко інтегровані в міжнародну науку й лише зрідка беруть участь в обговоренні глобальних проблем, зокрема економічної та соціальної нерівності, конфліктів щодо ресурсів та зміни клімату. Отже, ми прагнемо сприяти активнішій співпраці українських економічних істориків, які поділяють глобальну перспективу, і сприяти їхньому входженню до міжнародної наукової спільноти. Вважаємо, що ініціатива може стати майданчиком для пошуку партнерів і співавторів, об’єднавши зусилля східноєвропейських дослідників економічної історії щодо залучення фінансових ресурсів на реалізацію їхніх досліджень.

У центрі уваги ініціативи перебуває розвиток ресурсів та економіки, який ми плануємо вивчати в ширших економічних, політичних, соціальних, культурних та екологічних контекстах. Нас цікавить історія людських та природних, відновлюваних і невідновлюваних, матеріальних та нематеріальних ресурсів, а також їхнє відкриття, перероблення, виснаження, та відтворення. Як зазначають організатори 19-го Конгресу світової економічної історії (Париж, 2022), присвяченого обговоренню «ресурсів» в історичній перспективі, відкриття, видобуток, споживання та розподіл ресурсів завжди стимулювали освоєння просторів, захоплення територій, імперіалізм і появу нових моделей розвитку та організації. Виклики сучасного світу потребують спільного осмислення політичної економії ресурсів. Наша ініціатива має на меті пов’язати Україну з цими найновітнішими міжнародними тенденціями та ідеями.

Щоб досягти цієї мети, ініціатива:

 • проводить щоквартальні семінари й тематичну конференцію раз на два роки в УКУ;
 • створила в бібліотеці УКУ колекцію книг з економічної та бізнесової історії;
 • надає інтелектуальну підтримку дослідницьким проектам з дотичних тем;
 • інші дії, що їх учасники ініціативи вважатимуть корисними.

Ініціатива відкрита для всіх, хто має стосунок до економічної історії, однак ми хочемо запропонувати потенційні теми, які становлять для нас особливий інтерес:

 • Соціальні та інституційні фактори економічного розвитку.
 • Економічне зростання та сталий розвиток.
 • Економічні еліти, розподіл ресурсів та соціальна нерівність.
 • Власність на землю та конфлікти щодо використання ресурсів.
 • «Зелене» підприємництво та «зелений» капіталізм.
 • Конфлікти щодо природних ресурсів у Центрально-Східній Європі.
 • Людські ресурси та міграція.
 • Історична демографія.
 • Трансформація природи капіталізму.

Ми запрошуємо долучитися до ініціативи всіх охочих. Просимо надіслати нам стислу інформацію про себе, проекти, над якими ви працюєте, а також ідеї/тексти, які ви хотіли б обговорити в межах ініціативи надіславши листа Володимиру Кулікову на v.kulikov@ucu.edu.ua.