У 2012 р. започатковано навчально-дослідну програму УКУ “Київське християнство”. Від 2015 року почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції.

Основою формування києвохристиянського етосу стали слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовність, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнослов’янська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

Засновником програми став Ігор Скочиляс (1967-2020) – д.і.н., професор та проректор з наукової роботи УКУ, керівник навчально-дослідницької програми “Київське християнство” та публічного проекту “Соборна Україна та Київська традиція”. Автор близько 300 публікацій (у т. ч. 14 монографій, джерельних видань і нарисів) українською, а також англійською, італійською, литовською, польською і російською мовами. Один з провідних дослідників домодерної релігійної культури і східного християнства в Центрально-Східній Європі, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порівняльній перспективі. Активний у сфері публічної історії, редактор й упорядник низки періодичних видань, наукових збірників і книг.

Сайт програми за посиланням: http://kyiv-christ.ucu.edu.ua/