Конференція «Вісімнадцяте століття: українська та глобальна перспективи»

|
|
Конференція «Вісімнадцяте століття: українська та глобальна перспективи»

Перша конференція Українського товариства з дослідження вісімнадцятого століття: «Вісімнадцяте століття: українська та глобальна перспективи»

Кафедра історії, Український католицький університет,

23-24 червня 2021 року

Лектори на пленарних засіданнях:

 • Пенелопа Корфілд, історикиня, професорка Лондонського університету (Велика Британія), президентка Міжнародного товариства з вивчення XVIII століття;
 • Зенон Когут, історик, професор Університету Альберти (Канада).

Основні дати:

 • Інформаційний лист-запрошення на конференцію: липень 2020
 • Кінцева дата для подання заявок на секцію/круглий стіл: 10 січня 2021
 • Кінцева дата для подання заявок на індивідуальний виступ: 18 січня 2021
 • Повідомлення про включення до програми конференції: 15 лютого 2021

Мови конференції: англійська та українська

Довгий час XVIII століття займало маргінальне місце у домінуючих наративах української історії. В традиційній національній історії цей період розчинявся у межах двохсотрічної козацької доби. У дослідженнях, присвячених XVIII століттю, які з’являлися після 1991 року, цей період найчастіше включався до ширшої ранньомодерної доби, або ж розглядався як короткий перехідний етап між двома знаковими століттями: «довгим» XVII і «довгим» XIX.

В останнє десятиліття спостерігається відновлення інтересу українських науковців до XVIII століття. Значна кількість праць, присвячених історії, культурі йлітературі цього періоду, демонструють його важливість і перетворюють дослідження XVIII століття на один з найбільш динамічних та інноваційних напрямків. Дослідження XVIII століття стають місцем зустрічі науковців, які вивчають соціальну і культурну історію, літературу, історію мистецтва, а також фахівців з історії імперій, дитинства, релігії та освіти.

Ця конференція має на меті розглянути нові підходи до вивчення XVIII століття, здійснити переоцінку усталених наративів і концепцій та вписати Україну XVIII століття у ширший східноєвропейський та всесвітній контекст. Завданням конференції є підтримка та стимулювання інтересу до вивчення цього періоду, а також створення міждисциплінарного майданчику для зустрічей та дискусій з широкого кола питань, пов’язаних з історією, культурою і літературою XVIII століття в Україні, Європі та світі в цілому. Під час конференції відбудуться перші загальні збори Українського товариства з вивчення вісімнадцятого століття. Товариство має на меті підтримувати та розвивати міждисциплінарні дослідження XVIII століття в Україні та сприяти інтеграції українських дослідників цього періоду до міжнародної інституційної мережі.

До участі у конференції запрошуються науковці, які займаються вивченням різних аспектів історії, культури та літератури XVIII століття, для обговорення наступних питань:

 • дослідження XVIIIстоліття в Україні: сучасний стан, виклики та перспективи;
 • дослідження XVIIIстоліття у світовій науці: тенденції та нові напрямки;
 • «довге» чи «коротке» XVIIIстоліття, можливість застосування концепції «довгого вісімнадцятого століття» (1680-1830) до української та східноєвропейської історії;
 • Просвітництво і не тільки: інтелектуальні зміни впродовж XVIIIстоліття;
 • література, культура та мистецтво XVIIIстоліття;
 • соціальна та економічна історія довгого XVIIIстоліття;
 • історія церкви та релігійної культури у довгому XVIIIстолітті;
 • образи вітчизни і нації: колективні ідентичності та державне будівництво;
 • від традиційної до модерної імперії: політичні уявлення та практики імперського і колоніального правління;
 • українське козацтво у довгому XVIIIстолітті: політичні, військові та соціальні зміни;
 • уявлення про Україну в країнах Центральної та Західної Європи;
 • поширення знань та освіти у довгому XVIIIстолітті;
 • дослідження XVIIIстоліття та розвиток цифрової гуманітаристики в Україні: цифрові архіви та дані;
 • викладання історії XVIIIстоліття: тенденції, виклики та нові підходи.

Запрошуємо науковців різних дисциплін подавати заявки на індивідуальну двадцятихвилинну доповідь (коротка анотація доповіді має містити приблизно 250 слів), секцію з трьох доповідачів/доповідачок (бажано з різних установ) або круглий стіл (до п’яти учасників/учасниць, бажано з різних установ). Заявка на секцію має включати назву секції із зазначенням головуючого/головуючої секції (який/яка не може одночасно доповідати у цій секції) та короткий зміст кожної з доповідей (приблизно 250 слів). Заявка на круглий стіл має включати назву круглого столу із зазначенням головуючого/головуючої, перелік учасників/учасниць та короткий зміст (приблизно 500 слів). До кожної заявки має також додаватись коротка біографічна інформація у довільній формі (приблизно 50 слів) із зазначенням наукового ступеню, посади й місця роботипотенційного учасника/учасниці, в також його/її наукових інтересів. Доповіді на міждисциплінарні теми особливо вітаються.

Заявка на індивідуальну доповідь, секцію або круглий стіл, а також коротка біографічна довідка подаються англійською або українською мовою. Будь ласка, обов’язково вказуйте, якою мовою Ви будете доповідати. Зверніть увагу, що всі доповіді українською мовою мають супроводжуватись презентацією у PowerPoint або роздатковим матеріалом англійською.

Заявка на проведення секції разом з біографічною інформацією надсилається одночасно д-ру Володимиру Склокіну і д-ру Наталії Волошковій на поштові скриньки sklokin@ucu.edu.ua і n.v.voloshkova@npu.edu.ua до 10 січня 2021 року включно. Заявка на проведення круглого столу разом з біографічною інформацією надсилається до 10 січня 2021 року включно, а заявка на індивідуальну доповідь разом з біографічною інформацією – до 18 січня 2021 року включно.

Участь у конференції не передбачає організаційного внеску.

Інформацію щодо проживання у Львові буде надіслано учасникам/учасницям, які будуть включені до програми конференції, у лютому 2021 року.

Організатори мають можливість надати обмежену кількість ґрантів на покриття витрат на подорож і проживання. Детальнішу інформацію буде надано пізніше.

Спонсори

Проведення цієї конференції підтримується ґрантом, наданим Центром українських історичних досліджень імені Петра Яцика Канадського інституту українських студій.

Організатори конференції

 • к.і.н. Володимир Склокін, кафедра історії, Український католицький університет;
 • проф. Франк Сисин, Центр українських історичних досліджень імені Петра Яцика, Канадський інститут українських студій;
 • к.і.н. Наталія Волошкова, кафедра англійської філології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • проф. Максим Яременко, кафедра історії, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Матеріали для завантаження в форматі DOCX або PDF