Доцент кафедри історії

 • історія Великої Британії
 • історія США
 • історія уявлень
 • візуальна культура
 • карикатура

Кандидат історичних наук, 2004 (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів).

Дисертація: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ – ХХ століть: проблеми колоніального поділу Африки».

Доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу.

1994 – історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Дипломна робота: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ – ХХ ст.».

2004 – аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка.

2004-2011 – викладач кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського Католицького Університету

2011– 2020 – доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського Католицького Університету

З 2020 – дотепер – доцент кафедри історії Українського Католицького Університету

2012 – дотепер – Вчений секретар Вченої ради Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету.

2007 – Літня школа інформаційних технологій на основі розроблених навчальних матеріалів «Teach-IT.net» (Український Католицький Університет, Львів)

2008 – грант Інституту відкритого суспільства на розвиток навчальних програм в Curriculum Resource Centre (Центрально-Європейський університет, Будапешт, Угорщина)

2010 – участь у проекті Academia Istropolitana Nova «Universities – the source of consolidation of civil society in neighbouring Ukraine; Slovakia – mediator on the way of Ukrainian academics to new European university area reflects the priority: development of civil society in Ukraine» (Братислава, Словаччина)

2011 – стажування у Вроцлавському університеті третього віку за підтримки Товариства «Родина Кольпінга», Фундації Кшижова для європейського порозуміння в межах проекту «Зміни в регіоні – RITA» Польсько-Американської фундації свободи (Вроцлав, Польща)

2011 – стажування на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

2013 – Міжнародний тренінговий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Освітні ініціативи викладачів» (Microsoft for Higher Education) (Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ)

2015 – стажування у науково-дослідній лабораторії військово-історичних досліджень Наукового центру Національної Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів)

2018-2019 – Сертифікатна навчальна програма професійного розвитку викладачів Українського Католицького Університету «Школа викладацької майстерності» (Центр навчальних та інноваційних технологій Українського Католицького Університету, Львів)

 • Історія Європи та Америки ХХ – початку ХХІ ст.
 • Історія країн Азії та Африки ХХ століття – початку ХХІ ст.
 • Історія країн Азії та Африки XVI – XIX ст.
 • Історія Стародавнього Сходу
 • Історія Великої Британії XVI – XIX ст.
 • Історія Великої Британії першої половини ХХ ст.
 • Історія Великої Британії другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
 • Історія США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Історія США міжвоєнного періоду (1918-1939)
 • Історія США другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Книжки/Books

 • Нариси історії Англії нового часу. Навчальний посібник з курсу «Країнознавство» для студентів вищих навчальних закладів / Питльована Л.Ю., Бураков Ю.В. Львів: Центр Європи, 2003. 128 с.
 • Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки: Міжнародні відносини: Навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. № 1.4/18- Г-1707 від 15.10.2007). Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008. 211 с.
 • Эволюция образа России в карикатуре британского журнала «Панч» во время Первой мировой войны: «чужой среди своих» – «чужой» / Мировые войны в истории человечества (к 100-летию начала первой и 75-летию начала второй мировых войн): монография / научная редакция д-р ист. наук проф. С.С. Трояна. Київ: НІКА-Центр, 2016. с. 76 – 109.
 • Жінка на британському пропагандистському плакаті часів Першої світової війни: образи і контексти / Перша світова війна у фокусі історії [дипломатичні та політичні колізії Великої війни]: монографія / наукова редакція д.і.н. проф. С.С. Трояна. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. С. 86-124.
 • Śmierć i jej konotacje w reprezentowaniu obrazu Niemiec w karykaturach «Puncha» podczas pierwszej wojny światowej / Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XIІ. «Śmierć w dziejach człowieka. Współczesność». Monografia oparta o materiały z VIIІ Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 31 lipca – 2 sierpnia 2015 / pod redakcją Macieja Franza, Karolia Kościelniaka, Zbigniewa Pilarczyka. Toruń: Wydawnictwо Adamа Marszałekа, 2016. 90-120.
 • Революції в Росії 1917 року в репрезентації американського карикатуриста Д.Н. Дарлінга / Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій: Колективна монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С. Трояна. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. С. 239-260.
 • Трагік карикатури: Л. Ремекерс і британська пропаганда під час першої світової війни // Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс: монографія / За науковою редакцією Г.М. Васильчука, О.М. Маклюк, М.М. Бессонової. Запоріжжя: Інтер-М, 2018. с. 101-109.
 • Жіночі персоніфікації націй у карикатурах Луїса Ремекерса часу Першої світової війни / Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XIV. « Kobiety w dziejach. Od nowożytności do współczesności». Monografia oparta o materiały z ІХ Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 4-6 sierpnia 2017 / redakcją naukowa Macieja Franza, Zbigniewa Pilarczyka. Toruń: Wydawnictwо Adamа Marszałekа, 2018. 180-209.
 • Gazociąg Nord Stream 2 i bezpieczeństwo państw europejskich we współczesnej karykaturze politycznej / Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XV. «Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego». Monografia oparta o materiały z Х Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 2-4 sierpnia 2019 / redakcją naukowa Macieja Franza, Zbigniewa Pilarczyka. Toruń: Wydawnictwо Adamа Marszałekа, 2021. 353-379.
 • Учасник авторського колективу Енциклопедичного словника «Світова історія ХХ-ХХІ століття» за ред. І. Підкови та Р. Шуста. Львів: Літопис, 2008-2020.

 

Статті/Articles

 • США у воєнних конфліктах зламу ХІХ – ХХ ст. в оцінках американської історіографії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 752. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 199-205.
 • Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису «Панч» 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник. Вип.21. Львів: АСВ, 2014. С.177-189.
 • Історія британського часопису «Панч» (1841-2002): феномен популярності // Військово-науковий вісник. Вип.21. Львів: АСВ, 2014. С.234-248.
 • Russia in Punch cartoons: 1914-1918 // Військово-науковий вісник. Вип.25. Львів: НАСВ, 2016. С.138-153.
 • Maritime operations of the Imperial German Navy in Punch cartoons during the Great War / Воєнно-історичний вісник. Збірник наукових праць Національного університету оборони України. Киїів: ЦП «Компринт», 2015. С. 24-30.
 • Британські ілюстровані періодичні видання наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: попит і пропозиція // Historical and Cultural Studies (Історико-культурні студії). 2016. Випуск 3. № 1. С. 97-103.
 • Зовнішньополітична ідентичність американців у карикатуристиці США початку ХХ ст.: «Світовий поліцейський» Л. Делрімпла // Військово-науковий вісник. Вип.30. Львів: НАСВ, 2018. С.178-192.
 • «Китай: Пиріг королів та імператорів»: до історії однієї карикатури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2. Ч 2. с. 62-68.
 • Російські монархи у карикатурі британського часопису «Панч» («Punch») під час Кримської війни 1853–1856 рр.: формування образу ворога / Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. Вип. IV. До 100-річчя Української Революції (1917-1923) / ред. кол: Г. Папакін (голова) та ін. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2019. С. 231-248.
 • Рец. на книгу: Елена Хахалкина. Великобритания и проблемы интеграции, безопасности и деколонизации во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. Томск: Издательство Томского университета, 2017. 384 с. // Ab Imperio. 2020. № 1. Рp. 375-382.
 • «Безкомпромісний геній»: ще раз про роль принципів у політиці: Рец. на книгу: Б. Джонсон. Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію / пер. з англ. Ю. Гірича. – Харків: Віват, 2019. – 400 с. / Питльована Л.Ю., Бураков Ю.В. // Військово-науковий вісник. Вип.35. Львів: НАСВ, 2021. С.291-301.

Кандидат історичних наук, 2004 (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів).

Дисертація: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ – ХХ століть: проблеми колоніального поділу Африки».