Доцент кафедри історії

 • український народовецький рух в Галичині (60-80-і роки ХІХ століття)
 • національні проекти і громадське життя в другій половині ХІХ століття
 • музичний театр і міське суспільство в другій половині ХІХ століття
 • інтелектуальна історія Центрально-Східної Європи другої половини ХІХ століття
 • українознавчі студії в Північній Америці у період “Холодної війни”
Доктор філософії у галузі історії, 2003 (Центральноєвропейський університет, Будапешт). Дисертація: “Формування національної ідентичності: ранні народовці у підавстрійській Східній Галичині (1860–1873)”.   Кандидат історичних наук, 2006 (Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України, Львів). На підставі переатестації у Спеціалізованій вченій раді.
1987-1993 – історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 1993–1995 – магістерська програма історичного факультету Центральноєвропейського університету (Будапешт). 1997-2003 –  аспірантура (Ph.D. Program) історичного факультету Центральноєвропейського університету (Будапешт).
1990-1993 – керівник історичного гуртка, Львівська обласна Мала академія наук. 1994–1996 – молодший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. 1996–2002 – асистент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім.І.Франка. 2002–2015 – молодший науковий співробітник (2002-2004), науковий співробітник (2004-2010), старший науковий співробітник (2011-2013), в.о. завідувача (2013-2015) відділу нової історії України Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. 2012-2020 – гостьовий професор історичного факультету Центральноєвропейського університету (Будапешт). 2015-2016 – завідувач кафедри нової і новітньої історії України УКУ. З 2016 – доцент кафедри історії УКУ.
2007-2012 – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України. 2012-2019 – секретар Українського національного комітету істориків.
1995 – гостьовий дослідник, Інститут історичних досліджень Лондонського університету. 2001 – гостьовий дослідник, Центр російських і східноєвропейських студій Торонтонського університету. 2005-2008 – учасник наукового проекту “Опера у суспільстві, що змінюється. Музична культура європейських метрополій у довгому ХІХ столітті”. Європейський університет Віадріна (Франкфурт-на-Одері). Грант Фундації “Фольксваген”. 2006-2009 – співорганізатор науково-освітнього проекту програми ReSET Інституту відкритого суспільства (Будапешт) “Переосмислюючи соціальний час і простір: національна, регіональна і локальна парадигми викладання історії Східної і Центральної Європи”. 2010 – гостьовий дослідник, Європейський університетський інститут (Флоренція). 2011-2013 – співорганізатор науково-освітнього проекту програми ReSET Інституту відкритого суспільства (Будапешт) “Нова культурна історія країн Центральної і Східної Європи: критичні питання та переоцінки”. 2011-2014 – учасник наукового проекту “Узгоджуючи модерність. Історія новочасної політичної думки в Центрально-Східній Європі”. Центр провідних досліджень (Софія). Грант Європейської наукової ради. 2012 – гостьовий дослідник, Український науковий інститут Гарвардського університету. 2019-2020 – гостьовий дослідник, Український науковий інститут Гарвардського університету. Проект “Preserving HURI’s History: Identifying, Systematizing, and Digitizing Archival Materials”.
 • Історія великих ідей.
 • Новочасне місто в Україні: соціальна і культурна історія ХІХ -ХХ століть.
 • National Projects and Public Sphere in East European Borderlands: Ukraine, 1772-1939.
 • Україна у “довгому ХІХ столітті” у сучасній англомовній історіографії.
 • Aenigma ambulans: о. Володимир (Іпполит) Терлецький і “руська народна ідея” в Галичині // Україна модерна. – 2000. – Ч. 4-5. – С. 81-104.
 • “Whom Shall we Be?” Public Debates over the National Identity of Galician Ruthenians in the 1860s // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 2001. – Band 49. Heft 2. – S. 200-212.
 • From Church-Based to Cultural Nationalism: Early Ukrainophiles, Ritual-Purification Movement and Emerging Cult of Taras Shevchenko in Austrian Eastern Galicia in the 1860s // Canadian American Slavic Studies. – 2006. – Vol. 40. No. 1. – P. 21-47.
 • Ruś będzie tańczyć ! “Руські бали” у Львові як фактор польсько-українських взаємин у Галичині кінця 40-х – 60-х років ХІХ ст. // Львів: місто – суспільство – культура.– Львів, 2007. – Т. 6. – С. 310-332.
 • Die Einfuehrung der russischen Oper in Kiew 1867: Ein Beispiel imperialer Theaterverwaltung // Buehnen der Politik. Die Oper in europaeishen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert / Hg. S. O. Mueller und J. Toelle. – Wien: Oldenbourg, 2008. – S. 187-204.
 • Nationalizing or Entertaining? Public Discourses on Musical Theater in Russian-ruled Kyiv in the 1870s and 1880s // Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzweke des Musiktheaters im modernen Europa / Hg. S. O. Mueller, Ph. Ther, J. Toelle, G. z. Nieden. – Wien: Oldenbourg; Bouhlau, 2010. – Pp. 33-58.
 • Між українофільством і панславізмом: до історії змін національної ідентичности галицько-руських діячів у 60-х роках ХІХ ст. (спроба полібіографічного дослідження) // Journal of Ukrainian Studies. 2010–2011. – Vol. 35-36. Confronting the Past: Ukraine and Its History. A Festschrift in Honour of John-Paul Himka. – Pp. 103-119.
 • Між польським слов’янофільством та російським панславізмом. Сприйняття та розвиток слов’янських ідей серед українських (руських) громадських діячів підавстрійської Галичини у 60-х роках ХІХ століття / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2012. – 42 с. [серія: “Українознавчі розвідки”. Вип.1].
 • “As a Father among Little Children”: The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Nation-building in Austrian Eastern Galicia in the 1860s  // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – No. 1. – Pp. 159-188.
 • Іван Франко про український народовецький рух у Галичині 60-х років ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2016. – Том CCLXIX: Праці Філологічної секції. –– С. 44-54.
 • On the Frontiers of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth: Polish Theater in Russian-Ruled Kyiv before 1863 // Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century / Ed. by Y.Kleinmann, J.Heyde, D.Huechtker, D.Kalwa, J.Nalewajko-Kulikov, K.Steffen, and T.Wislicz. – Goettingen: Wallstein Verlag, 2017. – Pp. 238-260.
 • “Діти Русі”: “Брати чи вороги?” Дискусія щодо українського національного руху середини ХІХ століття в сучасній англомовній історіографії // Наукові записки Українського католицького університету. – 2019. – Ч. XIII. – Серія “Історія”. Випуск 3. – С. 293-300.
Доктор філософії у галузі історії, 2003 (Центральноєвропейський університет, Будапешт). Дисертація: “Формування національної ідентичності: ранні народовці у підавстрійській Східній Галичині (1860–1873)”.   Кандидат історичних наук, 2006 (Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України, Львів). На підставі переатестації у Спеціалізованій вченій раді.