Професорка кафедри історії

  • містознавчі студії
  • джерелознавство
  • історіографія
  • історія середньовічної та ранньомодерної України
  • антропологія права

Зовнішні посилання:

Кандидат історичних наук, 1999 (Інститут українознавства археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, Київ). Дисертація: «Магдебурзьке право в Центрально-Східній Європі в XIII-XVIII ст. в українській та польській історіографії». Доктор історичних наук, 2019 (Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ) Дисертація: «Антропологія міст і міського права на руських землях Корони Польської в XIV- першій половині XVII ст.»