Професор кафедри історії

  • Військова історія козацьких формувань Причорномор’я, Приазов’я та Північного Кавказу наприкінці XVIII – на початку XX ст.
  • Воєнне та бойове мистецтво
  • Українські військові формування (1917 – 1921 рр.)
  • Революція та Громадянська війна в європейській частині колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.)
  • Відродження козацьких традицій у ХХ – на початку ХХІ ст.
  • Українські "Майдани" та гібридна війна проти України
  • Глобальне військово-політичне протистояння після Другої світової війни
  • Військові стратегії для бізнесу
  • Пам'ять і традиції (на прикладі козаків)

Кандидат історичних наук, 1995 (Донецький державний університет/ ДонДУ; м. Донецьк).

Дисертація: «Збройні Сили УНР (1917-1920 рр.)».

Доктор історичних наук, 2007 (Донецький національний університет/ДонНУ; м. Донецьк).

Дисертація: «Військові традиції українських козаків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу».

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, 2019 (zakończono procedurę nostryfikacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

1984 – закінчив СШ № 48 м. Донецька з відзнакою (золота медаль).

1984-1991 – навчався на історичному факультеті ДонДУ (закінчив з відзнакою / «червоний диплом»). Дипломна робота «Військове мистецтво УГА та Наддніпрянської Армії УНР в 1917-1919 рр.».

1991-1994 – аспірантура при кафедрі історії України ДонДУ

2003-2006 – докторантура при кафедрі історії України ДонНУ

Науково-педагогічний стаж на 2021 р. – 28 років

З 2012 – професор кафедри світової історії нового і новітнього часу (з 2020 р. кафедра історії) ВНЗ Український католицький університет

1997–2014 – старший викладач, з 2002 р. доцент, з 2008 р. професор кафедри історії України ДонДУ (з 2000 р. ДонНУ)

1994-1997 – старший викладач, з 1995 р. доцент кафедри історії Донецького відкритого університету (з 1995 р. Донецький інститут соціальної освіти)

05-06 2019 – стажування в Instytucie Wschodnim (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / UAM w Poznaniu).

05-06, 09-10 2010 – III стипендія польського науково-академічного фонду (Kasа im. J. Mianowskiego) для наукових досліджень та стажування під опікою Instytutu Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet im. M. Kopernika / UMK w Toruniu)

09-10 2007 – II стипендія польського науково-академічного фонду (Kasа im. J. Mianowskiego) для наукових досліджень та стажування під опікою Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UMK w Toruniu)

09-10 2005 – I стипендія польського науково-академічного фонду (Kasа im. J. Mianowskiego) для наукових досліджень та стажування під опікою Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UMK w Toruniu)

Історія України

Українські Збройні Сили (1917-1920 рр.) (спеціальний курс)

Історія українського козацтва (спеціальний курс)

Українська етнологія

Історія українського війська (спеціальний курс)

Українська революція (1917-1921) (спеціальний курс)

Відродження українських козацьких традицій (1914 – кінець 1990-х рр.) (спеціальний курс)

Історія Росії

Українські військові формування під час революції 1917-1921 рр. Військово-історичний аспект (спеціальний курс)

Кубанське і Донське козацтва в роки революції та Громадянської війни (1917-1920 рр.): військово-політичний аспект (спеціальний курс)

Нащадки запорожців на Північному Кавказі та у Приазов’ї наприкінці XVIII – середині ХІХ ст. Військово-історичний аспект (спеціальний курс)

Історія Кубанського козацтва (1860-1917 рр.): військово-політичний аспект (спеціальний курс)

Україна. Історія. Традиція.

Козацькі військові формування під час Другої світової війни (спеціальний курс)

Володіння холодною зброєю в козацьких військах та арміях Європи в кінці ХІХ – середині ХХ ст. і сучасні спроби творення козацьких бойових мистецтв (спеціальний курс)

Козаки у Причорномор’ї, Приазов’ї та на Північному Кавказі у «довгому» ХІХ столітті (спеціальний курс)

Козацький фактор під час революції та громадянської війни в 1917-1920 роках (на території Півдня Росії та України) (спеціальний курс)

Визначні військові зіткнення в роки Української революції 1917-1921: реалії та міфи (спеціальний курс)

Козацьке воєнне та бойове мистецтво: вибрані аспекти (спеціальний курс)

Козацький рух на пострадянському просторі: від родових земляцтв – до державних структур (спеціальний курс)

Гібридна війна на Донбасі: передумови, зміст, основні військово-політичні та економічні стратегії

Козаки в роки Першої світової війни (спеціальний курс)

Європейське воєнне мистецтво у «довгому» ХІХ ст.: вибрані аспекти (спеціальний курс)

Науковий семінар

Магістерський семінар

“Historia sztuki wojennej w 19 wieku (w tym kozackiej)” na UMK (Toruń)

“Kozaczyzna ukraińska po likwidacji Siczy Zaporoskiej” na UAM (Poznań)

“Problemy współczesnej Ukrainy: polityka, gospodarka, społeczeństwo” na Uniwersytecie Jagellońskim / UJ (Kraków)

“Wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie: wymiar doniecki” na UJ (Kraków)

“Problemy narodowościowe w Europie” na Uniwersytecie Rzeszowskim / URz (Rzeszów)

“Spory i konflikty międzynarodowe” na URz (Rzeszów)

“Kozaczyzna ukraińska” na Katolícka univerzita v Ružomberku (Словаччина)

Часто мав лекції та презентації, присвячені особливостям воєнізованого способу життя козацької спільноти, що супроводжувалися показами основ козацького бойового мистецтва (володіння шаблею-шашкою та списом-багнетом)

На вересень 2021 р. понад 220

Спогади Ф. І. Єлісєєва – джерело вивчення воєнного мистецтва кубанської козацької кінноти під час антибільшовицького повстання у Кавказькому відділі весною 1918 р., Військово-науковий вісник. Вип.35, Львів: НАСВ, 2021, с. 125-141.

Two types of individual armed combat of the Kuban Cossaks before World War I: reasons, content and essence, East European historical bulletin, 2020, nr 14, s. 54-64.

Стратегеми Війська Запорозького та збройних формувань Речі Посполитої впродовж кампанії 1651 р. (на прикладі боїв під Вінницею та Ріпками). Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових праць / Відпов. ред. О.М.Титова. Вип. 29, Ніжин: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2020, с. 183-190.

Військові хитрощі кубанських козаків під час антибільшовицького повстання у Баталпашинському відділі влітку 1918 р. за спогадами А.Г.Шкуро, Військово-науковий вісник. Вип. 32, Львів: НАСВ, 2019, с. 121-134.

Огляд доробку сучасних українських і російських дослідників військової історії Чорноморського козацтва (1990-ті – 2018 рр.), Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej / Red. Zbignew Pilarczyk, Tom XX, Poznań Wydział Historii UAM 2019, s. 159-178.

Ograniczenie praw człowieka na Ukrainie w czasie kryzysu politycznego i wojny w latach 2014-2017 // Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – S. 78-87.

Ukraińskie formacje kozackie na Północnym Kaukazie (1792–1917), Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie 2018, nr 3, s. 12-19.

Військове мистецтво запорожців часів Хотинської війни 1621 р. та його аналоги в «Мистецтві Війни» Сунь-Дзи: універсальність і самобутність. Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. Н.Р.Темірова. – Донецьк (Вінниця), 2017. – № 1. – С. 17-29.

Зміни у системі вищого управління Збройних Сил Директорії УНР влітку-восени 1919 р., Військово-науковий вісник. Вип. 28, Львів: НАСВ, 2017, с. 85-96.

Незвична військова служба кубанських козаків кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі козака Захара Логвиновича Ніжинця), Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф.Г.Турченко, Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 46, с. 83-86.

Z doświadczeń rekonstrukcji historycznych na Ukrainie, Toruńskie spotkania dydaktyczne XI. Tradycja i nowoczesność, red. S.Roszak, SOP Oświatowiec Toruń, Toruń 2016, s. 116-120.

Kozácke tradície v ukrajinských vojenských jednotkách v rokoch 1917 – 1921, Kultúrne dejiny 2015, Vol. 6, Issue 2, pp. 224-241.

Через пізнання минулого до самореалізації, Наукові записки УКУ. Серія: «Історія», Львів 2014, № VI, Вип. 2, с. 83-95.

Пісня «Ой на горі сніжок трусе» як вияв козацької моделі повернення до звичного життя після бою, Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия, ЭДВИ, Краснодар-Киев 2013, №. 7, с. 205-211.

Молодіжний козацько-просвітницький рух на Донеччині (1984-2009 рр.). Донецьк, 2011. 243 с.

Військово-судова система Українського Війська за часів Української Центральної Ради, Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки, Донецьк 2009, № 1, с. 110-116.

Володіння холодною зброєю у військових формуваннях України, Росії та Польщі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2008. 204 с.

Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XIX – на початку XXІ ст. Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2006. 335 с.

Бойова підготовка європейської кінноти та козаків (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.), Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст., Ін-т історії України НАН України, Київ 2004, № VIII, с. 135-143.

“Донецький курінь” – осередок відродження українських козацько-лицарських традицій у Донецьку, Історія України. Маловідомі імена, події, факти, Вид-во ДонНУ, Київ-Донецьк 2001. №. 18, с. 255-262.

Ранги та посади Наддніпрянської Армії, Київська старовина. 1994. № 4, с. 104-110.

на вересень 2021 р. близько 97

65 в Україні (міжнародні, всеукраїнські та регіональні)

32 за кордоном.

Брав участь в організації 10 конференцій в Україні та Польщі

2018 – редактор наукової монографії «Między Wschodem a Zachodem – Kaukaz wczoraj i dziś» ІІІ т. Rzeszów, 2018.

2014-2020 – член редакції фахового видання «Історичні і політологічні дослідження» (Історичний факультет ДонНУ ім. В. Стуса. Вінниця)

З 2013 член наукової ради польського наукового журналу „Studiа z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” (Instytut Historii UAM, Poznań)

З 2014 чен наукової ради польського наукового журналу „Kauvkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” (Instytut Historii URz. Rzeszów)

З 2019 член міжнародної наукової ради польського наукового журналу «Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny» (Wadowickie Centrum Kultury. Wadowice)

1998-2014 – член Донецького відділення НТШ.

1998-2014 – член Донецького відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України (з 2012 р. координував діяльність осередку і виконував обов’язки голови).

З 2003 р. був засновником та членом Донецького відділення Українського історичного товариства (УІТ) ім. М.С.Грушевського (в 2012-2014 рр. координував діяльність осередку і виконував обов’язки голови). Надалі залишаюсь членом УІТ.

2008-2014 – член вченої ради ДонНУ з захисту кандидатських і докторських дисертацій (історія та спеціальні історичні дисципліни).

З 2011 р. – до початку 2014 р. співпрацював з науковим товариством «Україна-Кубань» (Україна м. Київ; Росія м. Краснодар).

2011-2018 – член науково-методичної ради при Науково-дослідному інституті козацтва Інституту історії України НАН України.

В 1984 р. був одним із засновників І козацького земляцтва (серед студентів історичного факультету ДонДУ) в Україні.

В 1989 р. став одним із ініціаторів та керівників історико-етнографічного товариства «Курінь» (пізніше «Донецький Курінь»).

В 1990 р. брав участь у заснуванні «Українського Козацтва» (у вересні 1990 р. призначений Отаманом Донеччини).

1994-2014 – очолював українські обласні козацькі громадські та спортивні організації Донеччини.

2003-2019 – виступав з циклами лекцій та проводив заняття з козацького бойового мистецтва у 5 українських ліцеях і школах Польщі (Перемишль, Гурово-Ілавецьке, Білий Бір, Лєгниця і Бартошіце) та 3 польських ліцеях (Торунь, Познань і Кутно).

З юнацтва цікавився козацьким бойовим мистецтвом, основний зміст якого систематизував під час роботи над докторською дисертацією на основі архівних матеріалів та показів бойових прийомів останніми козаками Кубані. Тоді ж завершив його трансформацію в спортивно-прикладне козацьке бойове мистецтво, окремим елементам якого з середини 1980-х років навчав членів козацьких осередків та юнацтво. Брав участь у фестивалях і турнірах з козацьких бойових мистецтв в Україні та за кордоном. Провів 10 турнірів з історичного козацького бойового мистецтва у Донецьку та 1 міні-турнір у Львові (в 2013 р. між студентами-істориками ДонНУ та УКУ).

Брав участь у подіях 1989–1991 рр. та «Майданах» 2004 та 2013–2014 рр. на боці українських демократичних сил. Влітку 2014 р. внаслідок гібридної війни проти України разом з родиною залишив Донецьк і став внутрішньо переміщеною особою (біженцем). Підтримую родичів і знайомих із числа переселенців.

З початку 1990-х років виступаю в українських та зарубіжних засобах масової інформації на історичні, спортивно-козацькі та суспільно-політичні теми. Досить цікавими вважаю інтерв’ю: About saber and the Cossack martial art. Professor Vadim Zadunaisky. World of Martial Arts. https://worldofmartialarts.pro › archives › 2597 та статтю: Яким було бойове мистецтво запорожців і як його зберегли нащадки / NEW PATHWEY. Ukrainian news. 22.01.2019. https://www.newpathway.ca/zadunajskyj/.

Кандидат історичних наук, 1995 (Донецький державний університет/ ДонДУ; м. Донецьк).

Дисертація: «Збройні Сили УНР (1917-1920 рр.)».

Доктор історичних наук, 2007 (Донецький національний університет/ДонНУ; м. Донецьк).

Дисертація: «Військові традиції українських козаків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу».

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, 2019 (zakończono procedurę nostryfikacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)