Доцент кафедри історії

  • історія Української греко-католицької церкви
  • ідеологія українського інтегрального націоналізму
  • польсько-українські відносини
  • політика національної пам'яті в Центрально-Східній Європі
Кандидат історичних наук, 2013 (Інститут українознавства ім. І Крип’якевича НАН України, Львів). Дисертація: «Взаємини Греко-католицької церкви та українського організованого націоналізму в Галичині (1920-1930-ті рр.)».