Старша викладачка кафедри нової та новітньої історії України УКУ, координаторка програми Єврейських Студій УКУ.

Соціальна та економічна історія євреїв Східної Європи, питання комеморації єврейської спадщини, мова та література їдиш.

Зовнішні посилання:

Отримала диплом магістра (з відзнакою) на історичній програмі УКУ в 2011 році.

Тема дипломної роботи “Штучна краса”: Зміни у використанні косметики в галицькому міському середовищі в 1910-1920- х роках”, науковий керівник проф. Ярослав Грицак.

В 2011-2012 роках перебувала на стажуванні в Єврейському університеті в Єрусалимі, як стипендіатка програми Людмер для дослідження єврейства Галичини.

В 2013-2017 році навчалася на спільній докторантській програмі УКУ та Інституту Юдаїстики Яґеллонського Університету (Краків), працюючи над дисертацією “Єврейські індустріальні еліти Дрогобича та Борислава, 1860-1900” (в оригіналі “Jewish industrial elites in Drohobych and Boryslav, 1860-1900”), наукові керівники проф. Ярослав Грицак, др. габілітований Міхал Ґалас. Отримала диплом доктора гуманітарних наук в галузі історії в 2017 році, у Кракові.

Учасниця програми Doktoratskolleg Galizien (Університет Відня) в 2013-2016 роках. Стипендіатка The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations (березень-травень 2016).

Стипендіатка програми Fulbright Scholar (2018-2019), Nothwestern University, Чикаґо.

Book Review on Lukasz Sroka. In the Light of Vienna: Jews in Lviv – between Tradition and Modernisation (1867–1914).” Harvard Ukrainian Studies, 2020.

The Importance of Connections: The Rise of Jewish Business Elites in Galicia.” Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte , 2019. doi:10.1515/jbwg-2019-0018.

Рецензія на Куцмані Б. Броди: Центральне Містечко Імперської Периферії.” Критика, 2019.

Еліти та мережі: нові підходи до дослідження єврейської економічної історії. Україна Модерна, Економічні Еліти України в Історико-Порівняльній Перспективі, no. 25 (2019).

Changing perceptions of the Jewish economic role. The case of the Boryslav oil industry. Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen –Verflechtungen. Vienna, 2017 pp.219-233

Analiza sieci przedsiębiorców naftowych w roku 1906: rola przedsiębiorców żydowskich w rozwoju zagłębia borysławsko-drohobyckiego. O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016

The exodus from Galician Mitsraim: the unemployment of Jewish workers in Boryslaw – and the rescue campaign of 1897-1899. Scripta Judaica Cracoviensia, Kraków (Vol. 12 2014) pp. 59-68

Конфлікти у нафтовій промисловості Галичини у ХІХ столітті як маркер економічних змін. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія. – 2014. – № 1134, вип. 49 (спец. вип.). – С. 120-128.

Газета “Дрогобичер Цайтунг” та переосмислення економічного потенціалу євреїв у Галичині. Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2014. – Вип. 17-18. – С. 209-216.

Благодійна діяльність єврейських підприємців Дрогобича і Борислава як індикатор модерності. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” Сер. : Актуальні проблеми історії України. – 2013. – № 25. – С. 86-93.

Декларації лояльності до імперії як елемент ідентичності єврейських підприємців Дрогобича. Гуржіївські історичні читання. – 2013. – Вип. 6. – С. 187- 189.

Штучна краса»: використання косметики в Галичині на початку ХХ століття. Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. Дуліби, Київ, 2012

Вживання макіяжу, як ознака модернізації. Acta studiosa historica, ч. 2 (2011), Український Католицький Університет . С. 115-132

Довге XIX століття

Споживання: глобальна історія і локальні контексти

Соціальна історія євреїв

Купці, корчмарі, люфтменші: економічна історія європейських євреїв від Середньовіччя до 20 століття.

Іврит для початківців

Отримала диплом магістра (з відзнакою) на історичній програмі УКУ в 2011 році.

Тема дипломної роботи “Штучна краса”: Зміни у використанні косметики в галицькому міському середовищі в 1910-1920- х роках”, науковий керівник проф. Ярослав Грицак.

В 2011-2012 роках перебувала на стажуванні в Єврейському університеті в Єрусалимі, як стипендіатка програми Людмер для дослідження єврейства Галичини.

В 2013-2017 році навчалася на спільній докторантській програмі УКУ та Інституту Юдаїстики Яґеллонського Університету (Краків), працюючи над дисертацією “Єврейські індустріальні еліти Дрогобича та Борислава, 1860-1900” (в оригіналі “Jewish industrial elites in Drohobych and Boryslav, 1860-1900”), наукові керівники проф. Ярослав Грицак, др. габілітований Міхал Ґалас. Отримала диплом доктора гуманітарних наук в галузі історії в 2017 році, у Кракові.

Учасниця програми Doktoratskolleg Galizien (Університет Відня) в 2013-2016 роках. Стипендіатка The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations (березень-травень 2016).

Стипендіатка програми Fulbright Scholar (2018-2019), Nothwestern University, Чикаґо.