Особливості програми

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців вищої кваліфікації з історії базована на інноваційній моделі «навчання через дослідження», а також на багаторічному досвіді викладання історичних дисциплін у співпраці з іншими навчальними закладами в Україні та закордоном, що поєднується з організацією і проведенням фундаментальних наукових досліджень, міжнародних конференцій і семінарів та систематичним виданням монографій, збірників документальних джерел, матеріалів конференцій і семінарів, перекладів й інших наукових збірників у ділянці гуманітарних студій.

Особливостями ОНП є:

  1. міждисципнінарний підхід у викладанні;
  2. інтегрованість аспірантів у дослідницькі програми й проекти своїх наукових керівників;
  3. викладання спецкурсів англійською та іншими іноземними мовами;
  4. залучення до викладання на ОНП гостьових викладачів із провідних університетів України та з-поза її меж;
  5. грантова підтримка аспірантів, у т. ч. через участь у загальнонаціональних і міжнародних проектах і програмах.

Програма містить такі основні компоненти:

  1. науково-дослідницька складова (аспірантські наукові семінари, розробка і захист проекту дисертаційного дослідження, написання статей, участь в наукових семінарах і конференціях, співпраця з керівником);
  2. складова напрямків дослідження (дисципліни та семінари за темою дисертаційного дослідження, наукові конференції та програми академічної мобільності);
  3. методологічна складова (дисципліни та наукові семінари з методології наукової праці та викладання історичних дисциплін у вищій школі; педагогічна асистентська практика);
  4. міждисциплінарна складова (міждисциплінарні курси, семінари та конференції);
  5. мовна складова (дисципліни академічного письма іноземною мовою,спецкурси, наукові семінари і конференції англійською й іншими європейськими мовами).