Це єдина програма магістерського рівня в Україні, що готує спеціалістів, які поєднують компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого, колективної пам’яті та спадщини в сучасному публічному просторі.

Наші переваги:

  • опанування інноваційних методів і високих стандартів академічного дослідження;
  • практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою;
  • стажування у провідних інституціях публічної історії та музеях;
  • близько чверті дисциплін викладаються англійською мовою;
  • оволодіння цифровими методами дослідження і презентації гуманітарних знань.