НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Після вступу на магістерську програму студент обирає тему свого наукового зацікавлення з наступних пропозицій, які ґрунтуються на методології міждисциплінарного дослідження.

Публічна історія і культурна спадщина

Вивчення сучасного суспільства з перспективи минулого; практичні проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі та популяризація історії у сфері мас-медій, освітніх і культурних ініціативах, музейних інституціях і туристичному бізнесі.

Історія України XVI–XXI століть і Релігійна культура ранньомодерної доби

Ранньомодерна і модерна історія України: інтелектуальна і культурна історія «довгого XIX століття», релігійна культура, історії доби тоталітаризму, історія українсько-єврейських стосунків модерного часу.

Медієвістика

Історія античності, західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється вивченню джерел, застосуванню лінгвістичних компетенцій з латинської, грецької та церковнослов’янської мов для читання та інтерпретації середньовічних і ранньомодерних текстів.

Історія Європи та Америки ранньомодерного і модерного часу

Дослідження соціокультурної історії окремих країн і регіонів XVI–XX століть, взаємних уявлень і взаємодії між східною та західною частинами європейського континенту.

УНІКАЛЬНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОГРАМИ

Кожен студент також може долучитися до роботи унікальних дослідницьких програм, які пропонують осібну тематику наукових розвідок і академічних компетенцій, таких як спеціальні методи досліджень, вивчення іноземних мов та інше. Окремі програми надають дослідницькі ґранти, що покривають вартість навчання.

  • Історія українсько-польсько-словацького пограниччя
  • Інтелектуальна історія модерної України
  • Україна доби тоталітаризму
  • Музеї і культурна спадщина
  • Економічні історичні студії
  • Історична урбаністика
  • Київське християнство
  • Єврейські студії
  • Іберійські студії
  • Жіночі студії

ДОДАТКОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Унікальна можливість набути додаткові навички, які дозволять розширити можливості професійного розвитку.

Релігійна культура

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Київське християнство та унійна традиція» (http://kyiv-christ.ucu.edu.ua/) і зосереджується на підготовці фахівців із питань релігійної культури. У навчальній програмі представлена на рівні курсів вільного вибору «Антропологія християнської думки» і «Релігійна культура», спеціальних курсів, наукових конференцій і науково-методичних семінарів.

Україна доби тоталітаризму

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Україна доби тоталітаризму» і зосереджується на вивченні тоталітарного минулого України у XX столітті. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів. Програма є постійним співорганізатором наукових конференцій, науково-методичних семінарів і пропонує два дослідницьких ґранти з військової історії та культурного спадку радянської доби.

Єврейські студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Єврейські студії» (https://jewishstudies.ucu.edu.ua/), що включає в себе набір тематичних і мовних курсів, проведення наукових семінарів, переклад книжок і дослідницьку роботу, спрямовану на збереження та вивчення спадщини євреїв Центрально-Східної Європи, зокрема Галичини.

Жіночі студії

Програма реалізується Центром СУА з жіночих студій (http://lektoriy.ucu.edu.ua/) і зосереджується на дослідженні та промоції досліджень жіночої тематики в соціальному, економічному, історичному та богословському аспектах. У навчальній програмі представлена спеціальними курсами, відкритими лекціями і науково-методичними семінарами. Програма пропонує один дослідницький ґрант.

Іберійські студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Іберійські студії в УКУ» і зосереджується на вивченні соціо-культурної історії Іспанії та іспаномовного світу, політичних і культурних взаємин між Іспанією та народами Східної Європи. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів.

Економічні історичні студії

Реалізується Навчально-дослідною програмою «Економнічні історичні студії» та зосереджується на вивченні проблематики ресурсів, економічного розвитку та нерівності в історичній перспективі. У навчальній програмі представлена на рівні спеціальних курсів і науково-методичних семінарів.

Особисті професійні навички (soft skills) – креативне мислення, проектний менеджмент і будування власної кар’єри. Реалізуються в межах магістерського семінару й університетських публічних заходах.